Čišćenje - općenito

Sweep servis za čišćenje dio je Tvrtke exorior d.o.o. te u njeno ime i za njen račun sklapa poslove čišćenja sa klijentima. sweep servis se obvezuje da će ispuniti sve obveze definirane Ugovorom ili Narudžbenicom između Klijenta i Tvrtke. Sweep servis zadržava pravo mijenjanja bilo koje točke, navedene u Uvjetima poslovanja, bez prethodnih najava. Narudžbom usluga Sweep servisa, putem telefona, mail-a, fax-a ili internet stranice, Klijent automatski prihvaća sve navedene Uvjete Poslovanja. Klijent se obvezuje omogućiti djelatnicima servisa pristup vodi i struji. Svi lomljivi predmeti moraju biti osigurani od strane Klijenta.

Poslovni prostori

Osnovni detalji, kao cijena, period čišćenja, te dodatne usluge  definiraju se ponudom i završno Ugovorom ili Narudžbenicom, a ovise o nekoliko bitnih faktora: broj dogovorenih termina čišćenja u mjesecu (učestalost čišćenja unutar jednog mjeseca), površina poslovnog prostora predviđena za čišćenje, korištenje i namjena prostora, te obaveze djelatnika tijekom čišćenja. Rad nedjeljom i državnim praznicima nije uračunat u ponudu, jedino ako nije drugačije navedeno.

Domaćinstva

Primjenjuje se minimalno 4 sata čišćenja po dolasku. Klijent razumije da cijena koja je dogovorena za čišćenje domaćinstva ne obuhvaća ništa drugo osim čišćenja.Rad nedjeljom i državnim praznicima nije uračunat u ponudu, jedino ako nije drugačije navedeno.

Generalno čišćenje

Primjenjuje se minimalno 5 sati čišćenja po dolasku. Klijentu se preporuča da provjeri kvalitetu obavljenog posla, odmah po završetku rada djelatnika Tvrtke. U slučaju da nije zadovoljan obavljenim poslom, Klijent o tome mora obavijestiti Tvrtku unutar 24 sata nakon završetka poslova čišćenja. Ukoliko nije naveden realan razlog za kasno obavještavanje, za bilo kakav oblik prigovora, Tvrtka ne može prihvatiti nikakvu pritužbu javljenu nakon 24 sata od obavljenog posla.
U slučaju prigovora, Klijent će omogućiti Tvrtki da pošalje djelatnika na istu lokaciju, te da završi posao na zadovoljstvo Klijenta. Povrat novca nije opcija.
Rad nedjeljom i državnim praznicima nije uračunat u ponudu, jedino ako nije drugačije navedeno.

Oprema i proizvodi za čišćenje

Na svaku lokaciju predviđenu za čišćenje, dolazimo u potpunosti opremljeni.

Svi proizvodi i oprema za čišćenje su uključeni u cijenu.

U slučaju periodičnog i svakodnevnog čišćenja prostora, proizvode i opremu za čišćenje u dogovoru s Klijentom, ostavljamo na lokaciji namijenjenoj za održavanje. U suradnji s Klijentom potpisujemo zapisnik o ostavljenim stvarima.

NADGLEDANJE-kontrola kvalitete i usluge

Kako bi se postigao i održao visoki standard, Nadzorna osoba, periodično obilazi svaku lokaciju (periodični pregled lokacija se odnosi na prostore za kojeSweep servis, Ugovorom ili Narudžbenicom, ima dogovorenu uslugu periodičnog ili svakodnevnog čišćenja) i nadgleda rad i kvalitetu usluge djelatnika na terenu. Pregled prostora predviđenog za čišćenje se organizira uz suglasnost Klijenta.

Osiguranje od odgovornosti

Sve djelatnosti zaposlenika Sweep servisa su dodatno osigurane od eventualnih šteta, nastalih na terenu predviđenom za čišćenje-Osiguranjem od Odgovornosti. Ukoliko o šteti ne obavijesti sami djelatnik Klijent je obvezan, ukoliko primjeti, o šteti odmah obavijestiti Sweep servis, koji u tom slučaju na teren šalje djelatnika Tvrtke kako bi fotografski evidentirao štetu. Slika se potom, uz ispunjen formular, dostavlja Osiguranju

ključevi i alarmni sustavi

Ulaz u prostore predviđene za čišćenje ovisi o dogovoru s Klijentom.

Klijent je dužan našim djelatnicama, u unaprijed dogovorenom terminu, osigurati pristup lokaciji predviđenoj za čišćenje. Ukoliko djelatnici Sweep servisa, u ugovorenom terminu, nemaju pristup prostoru za čišćenje, Sweep servis ima pravo naplatiti čišćenje.

Sigurnost djelatnika

Sweep servis zadržava pravo udaljiti djelatnika Tvrtke s lokacije, ukoliko zaključi da je upitna sigurnost djelatnika.

Plaćanje

Sweep servis izdaje račun nakon svakog obavljenog posla:

  • za jednokratna čišćenja, račun izdaje nakon izvršenog posla čišćenja
  • za periodična ili svakodnevna čišćenja, račun izdaje mjesečno, nakon čišćenja

U slučaju neplaćanja računa prema dogovorenoj valuti plaćanja, Sweep servis ima pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu. Ukoliko se usluga čišćenja na plati u valuti plačanja  sweep servis ima pravo prestati pružati uslugu čišćenja do podmirenja svih dospjelih neplačenih obaveza te sukladno odredbi članka 30 st.3 OZ, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Reklamacije

U slučaju da nije zadovoljan obavljenim poslom, Klijent o tome mora obavijestiti Tvrtku unutar 24 sata po završetku poslova čišćenja. Ukoliko nije naveden valjan razlog za kasno obavještavanje za bilo kakav oblik prigovora, Tvrtka ne može prihvatiti pritužbu javljenu nakon 24 sata od obavljenog posla. U slučaju prigovora, Klijent će omogućiti Tvrtki da pošalje djelatnika na istu lokaciju, te da završi posao na zadovoljstvo Klijenta.

Sweep servis zadržava pravo oslobađanja od odgovornosti za nedovršen posao u slučaju da čišćenje nije završeno zbog manjka vode ili nestanka struje.

Štete

S obzirom na prirodu našeg posla, nezgode se događaju. Ukoliko nastane šteta uzrokovana radom naše/-g djelatnice/-ka, molimo da nas se obavijesti unutar 48 sati nakon završetka poslova čišćenja. U protivnom ne možemo garantirati nadoknadu štete.

Odgoda termina čišćenja

Klijent može otkazati termin čišćenja, ali isto mora napraviti najmanje 24 sata prije dogovorenog termina. Klijent se obvezuje platiti dogovorenu cijenu, ukoliko prekasno odgodi ili otkaže termin čišćenja, odnosno unutar 24 sata od dogovorenog termina. Klijent se također obvezuje platiti dogovorenu cijenu u slučaju nemogućnosti ulaska djelatnika Tvrtke u prostorije predviđene za čišćenje (u slučaju da nikoga nema da otvori vrata ili problema s ključevima u vlasništvu Klijenta).

 

 

exorior d.o.o.

Buzinska cesta 2,10010 N.Zagreb

OIB: 14904574814