čišćenje snijega ralicom veličine 3m, manjom ralicom 1,5m te frezom za pješačke staze i manja dvorišta.